semeru: (I'm just too sexy // CG)
[personal profile] semeru
So, today we woke up in the world of Barack Obama.

Weather: 12 degrees Celsius, high humidity, foggy and cloudy.

Supposedly nothing changed, but something is a little different. Yeah. And I think I like this "little difference".

I was so scared of "Bradley's effect"... |D;;

Date: 2008-11-05 11:15 am (UTC)
From: [identity profile] kleinesternchen.livejournal.com
Pierwsza rzecz jaką zrobiłam rano to sprawdzenie wyników i od razu poprawił mi się nastrój. Nawet 3 godziny logiki nie były mi już straszne!

Date: 2008-11-05 07:55 pm (UTC)
From: [identity profile] semeru.livejournal.com
Moją pierwszą rzeczą rano było odebranie smsa od przyjaciółki dziwiącej się, że Obama ma na drugie imię Hussein-- i już w zasadzie wiedziałam, kto wygrał XD.

Date: 2008-11-15 11:03 pm (UTC)
From: [identity profile] stormily.livejournal.com
Yo! I'm new to LJ (sort of, I just joined after a way long hiatus), and I stumbled upon your profile from the Kuroshitsuji community. We have a whole bunch of interests in common, so...would you like to be friends? ^^

Date: 2008-11-16 02:00 pm (UTC)
From: [identity profile] semeru.livejournal.com
Hm, why not? :)

Politics = &hearts X3 XDD

Profile

semeru: (Default)
Semeru

November 2008

S M T W T F S
      1
234 5678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 12:56 pm
Powered by Dreamwidth Studios