.______.

Aug. 22nd, 2008 06:11 pm
semeru: (Save me Superman!! // FMA)
[personal profile] semeru
I swear, if I fold one more paper crane, I'll go crazy.

Talk about bad influence of animes on children, lol. XD;;

Date: 2008-08-22 07:44 pm (UTC)
From: [identity profile] kleinesternchen.livejournal.com
Znam to uczucie, kiedy obejrzałam Oofuri, ciągle mam ochotę złożyć 1000 paper cranów z kolorowych kartek i przetkać je tak jak oni to robią i nie wiem, co z nimi potem zrobić.

xD

Profile

semeru: (Default)
Semeru

November 2008

S M T W T F S
      1
234 5678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 12:56 pm
Powered by Dreamwidth Studios