...

Jul. 13th, 2008 08:09 pm
semeru: (Default)
[personal profile] semeru
Bronisław Geremek - born March 6th, 1932, died July 13th 2008.

Such people shouldn't just die so suddenly. Great statesmen are suppose to die a peaceful death, in their beds, surrounded by their family, with crowds bidding them farewell. Not in car accidents.

Date: 2008-07-13 09:36 pm (UTC)
From: [identity profile] kleinesternchen.livejournal.com
Zgadzam się :/. Wiadomość o jego śmierci była bardzo niemiłą niespodzianką.

Date: 2008-07-13 10:49 pm (UTC)
From: [identity profile] semeru.livejournal.com
Bardzo niemiłą. Poczułam się, jakbym dostała czymś ciężkim po głowie. A i teraz jakoś nie mogę oglądać wszystkich tych serwisów informacyjnych - po prostu to do mnie jeszcze nie dociera. I jakoś chyba nie chcę, aby dotarło...

Profile

semeru: (Default)
Semeru

November 2008

S M T W T F S
      1
234 5678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 12:56 pm
Powered by Dreamwidth Studios