8D

Jun. 30th, 2008 08:16 pm
semeru: (Euphie loves it and fully approves // CG)
[personal profile] semeru
I have taken this effin' Basics of Law test (the outcome and mark can go straight to hell, for all I care). And now I have vacations, finally...

\(^_^)/Now I should find a job for summer... But tomorrow, okay? Let me relish this moment.

EDIT: Passed the test~ 8Db.

Date: 2008-06-30 10:17 pm (UTC)
From: [identity profile] kleinesternchen.livejournal.com
Wakacje is a good thing ;).

Ja obecnie jestem na etapie, na którym czekam, aż praca sama do mnie przyjdzie ;D.

Date: 2008-07-02 08:43 am (UTC)
From: [identity profile] semeru.livejournal.com
Oj, very good, very good ;).

Ja wczoraj sprokurowałam sobie CV i wysłałam XD;;;. Ale desperatka ze mnie XD.

Date: 2008-06-30 11:00 pm (UTC)
From: [identity profile] sephi-chan21.livejournal.com
:D Enjoy Vacation land with me!

Date: 2008-07-02 08:43 am (UTC)
From: [identity profile] semeru.livejournal.com
I shall :D.

Date: 2008-07-01 01:48 am (UTC)
From: [identity profile] hibiemi.livejournal.com
VACATION!! 8D *dances*

Date: 2008-07-02 08:44 am (UTC)
From: [identity profile] semeru.livejournal.com
Yay! *dances along*

Date: 2008-07-07 06:09 pm (UTC)
From: [identity profile] blackduke.livejournal.com
Dobra rada - znajdź sobie taka pracę jak moja. (pilnuję salonu piękności w niedziele. Propably the best job in the world ;))

Date: 2008-07-08 09:40 pm (UTC)
From: [identity profile] semeru.livejournal.com
Nie probably, tylko na pewno ;). Tylko że ja posturę mam mało ochroniarską... A tam, miną nadrobię najwyżej ;).

Date: 2008-07-09 03:20 pm (UTC)
From: [identity profile] blackduke.livejournal.com
Nie o takie pilnowanie mi chodziło - mam tylko sprawiać wrażenie, że ktoś jest na miejscu i odbierać telefony/ spławiać klientów. Czyli praktycznie nic nie robię, bo nie ma ruchu w niedziele.

Date: 2008-07-13 06:33 pm (UTC)
From: [identity profile] semeru.livejournal.com
No to faktycznie fucha-marzenie :)).

Profile

semeru: (Default)
Semeru

November 2008

S M T W T F S
      1
234 5678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 12:56 pm
Powered by Dreamwidth Studios